Laatste nieuws

Van de bestuurstafel – Kerstmis

Leeuwarden

Het feest van wachten op licht in de duisternis Het feest van verwachten wat er nog steeds niet is Verlangen naar vrede hopen op een veilig jaar Kerstmis brengt gevoelens van respect voor elkaar In december zorgen kerstballen voor wat sfeer Kerstkaarten brengen fijne wensen over en weer Onze LOS-leden willen wij dat kerstgevoel geven Dat zal een ieder op z’n eigen manier beleven Daarom fijne kerstdagen voor iedereen Met heel veel liefde en gezelligheid er om heen. Nieuwjaar 365

Van de bestuurstafel – Klimaat

Bosk

Iedere dag worden we wel op een of andere manier geconfronteerd met het klimaat, de warmste, natste, zonnigste, koudste maand of jaar. Het smelten van de ijskap, ongekende overstromingen in Azië, extreme droogte in Afrika, gletsjers die afkabbelen, opwarming van zeewater, alles duidt erop. Aantal jaren geleden hoorden we er wel over maar dachten dat het niet zo’n vaart zou lopen, maar nu dringt het wel tot ons door. De klimaattop j.l. is in Egypte gehouden. Ieder land is ervan

Van de bestuurstafel – Ongelijkheid

We kunnen er niet omheen dat er nu, doordat alles duurder wordt ongelijkheid in de samenleving ontstaat. Diegene die voorheen goed konden rondkomen  kunnen dat nu, vooral door hoge energie en boodschappen niet meer. De categorie die altijd al moeite had nu helemaal niet meer. Gelukkig zijn er instanties en particulieren die met creativiteit  en veelzijdigheid onze medemens in de samenleving helpen. Mensen worden snel in een hokje geplaatst, denken dan hoe ziet de ander mij, maar hoe kijk jij

Van de bestuurstafel – Steunpilaren

Leeuwarden

Ze zeggen wel dat geen mens onmisbaar is als het gaat om invulling van een (vrijwillige) taak voor een vereniging, stichting of organisatie. Ik meen dat de realiteit vaak weerbarstiger is. Ik weet dat voor LOS mensen met jarenlange ervaring en betrokkenheid werkzaam zijn. Steunpilaren noem ik ze, mensen die ook vanwege hun kennis en kunde niet zonder meer te vervangen zijn. Je moet er niet aan denken als zij onverhoopt om- of wegvallen. En toch, enige realiteitszin is wel

Van de bestuurstafel – Levenskunst.

Bosk

Het bestuur van LOS hoopt dat u terug kan kijken op een goede en ontspannen vakantie-/zomer(tijd). Dat en ook de zegen van mobiliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Immers, verlies van gezondheid en/of dierbaren, het gebonden zijn aan huis of zorginstelling én gevoelens van eenzaamheid kunnen je leven parten spelen, zeker naarmate je ouder wordt. In die zin doet oud(er) worden een beroep op enige levenskunst, met vallen en opstaan welteverstaan. De een slaagt daar beter in dan de ander,