Laatste nieuws

Van de bestuurstafel – Herinnering

Leeuwarden

De contacten met andere mensen in je leven maken tot wie we zijn. Ervaringen, kinderen, familie, ruzies, liefdes, herinneringen: ze vormen de rode draad van ons leven. Als ouder weet je meestal nog alles van de ontwikkeling van je kind, ieder hapje, stapje en grapje, schoolperiode, puberteit en vrienden. Heeft jouw kind dezelfde herinneringen aan het dagelijks leven in jullie gezin en speciale gebeurtenissen? Wanneer je er samen over praat kom je vast tot de conclusie dat jouw kind een

Van de bestuurstafel – Ouderenzorg

Zicht op geld

De ouderenzorg in ons land staat al enige tijd onder zware druk. Zolang mogelijk thuis wonen is het motto vanuit Den Haag. Met mantelzorgers wordt geprobeerd ouderen  te helpen, maar op een gegeven ogenblik kan dat allemaal te veel worden. De druk is zowel voor de één als voor de ander heel groot. Nu zijn de plannen  vanuit het demissionaire kabinet dat er ook nog een fikse bezuiniging  komt en premies weer omhoog gaan. Aantal ouderen neemt in de volgende

Van de bestuurstafel – Mariet Wit

Leeuwarden

De zomer van 2023 loopt alweer bijna ten einde. Wat hadden we ons verheugd op mooi weer, dat viel toch wel tegen. Eerst juni zeer droog en een aantal warmtepieken, juli is gepaard gegaan met hevige storm gevolgd door dagen met veel  bewolking en regen. Wanneer deze LosVast uitkomt is augustus voor mij nog een verrassing. Gelukkig hebben we het weer niet in onze hand, dit jaar was het als vanouds echt Hollands weer. Met september voor de deur zullen

Van de bestuurstafel – Vakantie

Leeuwarden

Als bestuur hebben we begin juli de laatste vergadering waarin we zeker terugblikken op het afgelopen jaar, een seizoen waarin we veel contacten met andere instanties hebben gehad. Na de corona-periode is onze vereniging wat bezoekersaantallen bij diverse bijeenkomsten en sportieve evenementen geweldig tot bloei gekomen. Als bestuur en activiteiten-commissie zijn we daar zeer verheugd over en we hopen dat het volgende seizoen weer met hetzelfde enthousiasme zal starten. Na een koud en nat voorjaar hebben we de laatste weken

Voor LOS-leden in Huizum West – 55+ Lunch

!!       Voor LOS-leden in Huizum-West    !! Binnenkort viert Speeltuin- en Wijkvereniging Gerard Dou haar 90-jarig bestaan. In het weekend van 2, 3 en 4 juni zijn er daarom tal van activiteiten. Zo is er in het wijkgebouw op zondag 4 juni van 12:00 tot 14:00 uur een GRATIS 55+ lunch Kom elkaar ontmoeten. Laagdrempelig en gratis toegankelijk. Bowls ‘n Rolls verzorgt deze lekkere lunch. U bent van harte welkom! Aanmelden is noodzakelijk en dat kan via website www.wijkfeest.gerarddou.nl