Laatste nieuws

Voor LOS-leden in Huizum West – 55+ Lunch

!!       Voor LOS-leden in Huizum-West    !! Binnenkort viert Speeltuin- en Wijkvereniging Gerard Dou haar 90-jarig bestaan. In het weekend van 2, 3 en 4 juni zijn er daarom tal van activiteiten. Zo is er in het wijkgebouw op zondag 4 juni van 12:00 tot 14:00 uur een GRATIS 55+ lunch Kom elkaar ontmoeten. Laagdrempelig en gratis toegankelijk. Bowls ‘n Rolls verzorgt deze lekkere lunch. U bent van harte welkom! Aanmelden is noodzakelijk en dat kan via website www.wijkfeest.gerarddou.nl  

Van de bestuurstafel – ‘Graaicultuur’

Op 26 april hebben we ongeveer 70 leden mogen begroeten op de algemene ledenvergadering, het bestuur was heel content met de grote opkomst. Leden die zich op één of andere manier menig keer in de maand voor LOS  inzetten zijn in ’t zonnetje gezet en kregen als dank een bos bloemen. (zie foto) Na de vergadering heeft ”Vier het leven”  vergezeld van beelden verteld over hun werkwijze. Een LOS-lid heeft op zeer enthousiaste wijze haar ervaring over ”Vier het leven”

Vrijheid…

Leeuwarden

“Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de mens geloof”. Deze woorden zullen sommige lezers van LosVast niet onbekend voorkomen. Dankzij haar creatieve, levendige geest én deze beroemde woorden (geschreven op zaterdag 15 juli 1944) geven Anne Frank en haar dagboek velen hoop: het geloof en vertrouwen in de mens en de

Van de bestuurstafel – Wonen en Zorg

Prinsentuin

Wonen in een goed huis is zeker in de wereld een luxe. Met alle dingen die om ons heen gebeuren is dat niet vanzelfsprekend. Maar ook  hier in ons “heitelan” is er woonarmoede, lange wachtlijsten van de wooncorporaties, moeten jongeren lang(er) thuis blijven en voor de kopers onder ons te hoge prijzen. Vraagprijzen die  worden opgedreven door mensen uit de randstad die weer terug willen naar hun geboortestreek, rust en ruimte zoeken en hier relatief goedkoop gaan wonen. Onze gemeente

Van de bestuurstafel – Jaloezie

Een ieder heeft in zijn leven weleens met jaloezie te maken gehad, soms besef je het niet eens. Als kind kan je al jaloers zijn als je denkt dat een ouder een ander familielid voortrekt. Op latere leeftijd ervaar je dat klasgenoten, vrienden spontaner zijn, snel contacten leggen en dat dat voor jou een punt was. Ook op de werkvloer komt jaloezie heel veel voor, dan moet je sterk zijn om daar boven te staan. In een relatie kan het