Fietsen in april

Leeuwarden

Eindelijk het is weer zover. We gaan los. De winter is bijna voorbij en we kunnen weer uitzien naar een fietsseizoen.

Omdat we 15 personen wat veel vonden en gevaarlijk hebben we besloten om in het vervolg met maximaal 12 personen te gaan fietsen. We hopen dan ook weer te starten op zaterdag 17 april aanstaande. We zijn dan twee persconferenties verder en misschien zijn dan de terrassen weer open.

Onze eerste tochtje gaat via Goutum, Weidum, Mantgum en Reduzum en weer terug. Wij fietsen ongeveer 15 kilometer per uur en hebben bijna allemaal een e-bike.

Vanaf de maand mei proberen we twee maal in de week te fietsen namelijk op woensdag en zaterdag. We hopen op een fijn , zonnig en ongeluk vrije  zomer.

Wanneer: zaterdag 17 april
Opstappen bij:  Mc Donalds te Goutum

Opgave: uiterlijk donderdag 15 april bij Klaasje Jonker
Telefoon: 06 8007 8387

(Bovenstaande is ondervoorbehoud  van de dan geldende coranamaatregelen.)

Fietsen zonder E-bike?

We gaan in april (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen) weer fietsen. Omdat mij al  verschillende keren is gevraagd of het ook mogelijk is om een clubje te gaan starten met mensen zonder e-bike probeer ik nogmaals een oproep te doen.

Omdat wij allebei  (Hilly en ik) een e-bike hebben en al twee keer in de maand met een groep gaan fietsen willen wij dit graag in handen van iemand anders geven.

Wie o wie voelt zich geroepen?

Routes zijn aanwezig en voor jullie beschikbaar.

Inlichtingen:  Bij Klaasje Jonker (06 8007 8387)

Hilly Wijnstra en Klaasje Jonker