Rijbewijskeuringen

Los heeft een aantal adressen waar u met korting kunt uw rijbewijs kunt verlengen.

Rijbewijskeuringen voor leden vanaf 75 jaar

Drs. J.de Groot Jacobs Catsplein 1,

Leeuwarden Telefoon: 058 820 00 40

 

De Rijbewijskeuringsarts

Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864

Tesselschadestraat 29, Leeuwarden

of (als u geen lid bent): 036-7200911.

Via internet kunt u zelf een afspraak

maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

 

Regelzorg (www.regelzorg.nl)

MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2,

Leeuwarden, tel. 088 2323300