Nieuwe kandidaat voorzitter

Prinsentuin

Na een lange speurtocht naar een nieuwe voorzitter voor LOS, heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld. Ons lid mevr. Mariet Wit heeft aangegeven deze functie op zich te willen nemen.

In de bestuursvergadering van 12 april, heeft zij zich als kandidaat gepresenteerd. Het bestuur heeft in die presentatie voldoende vertrouwen gekregen om haar op de eerst mogelijke ledenvergadering als voorzitter te benoemen. Tot die tijd zal zij op interim-basis de taak van voorzitter op zich nemen.

Inmiddels heb ik dan ook in vol vertrouwen in haar de interim-voorzittershamer aan Mariet overgedragen. Elders in dit nummer zal zij zich zelf aan de leden presenteren.

In deze moeilijke periode, blijft het moeilijk voor de regering de pandemie onder controle te krijgen. Onduidelijkheden beheersen het gehele proces. Wat de ene dag wordt gezegd, kan de volgende dag weer worden tegengesproken.

Ook het vaccineren wil niet echt op gang komen, mede door wisselende opvattingen wie voorrang moet krijgen. In het begin werd er gesteld dat eerst alle ouderen gevaccineerd dienden de worden. Dat bleek geen haalbare kaart doordat er geregeld nieuwe doelgroepen tussendoor kwamen, een discussie die nog steeds loopt. Dan waren er weer leveringsproblemen, werden er verschillende vervelende bijwerkingen bekend, zoals bij AstraZeneca waarmee, op het moment van schrijven van dit stukje, het vaccineren inmiddels tijdelijk is gestopt. En dat levert natuurlijk ook weer nieuwe vertragingen op.

Het goed scorende vaccin Pfizer, waarvan de zeer goede werking met score van 95%, door de producent wordt gegarandeerd als na drie weken een tweede vaccinatie plaatsvindt. Deze periode is inmiddels al opgerekt tot 6 weken en er nu zelfs gedacht wordt om de periode nog verder op te rekken, ondanks dat de producent heeft aangegeven dat de goede werking is gebaseerd op een tweede vaccinatie na drie weken.

En zo kunnen wij nog wel doorgaan en vergroot, zeker bij ouderen, de onzekerheid hoe dit allemaal gaat aflopen en dat geeft veel spanningen. Het heeft alle aandacht van het bestuur en de activiteitencommissie.

En bij gebrek aan ledenvergaderingen en activiteiten proberen wij onze leden een hart onder de riem te steken door het sturen van kleine attenties zoals alle leden inmiddels hebben gemerkt.

Dit wordt erg gewaardeerd blijkens de reacties die b.v. onze belastingadviseurs bij de mensen thuis kregen, naast de reacties die wij als bestuur kregen.

En het doet ons dan ook goed dat wij hierdoor in deze donkere periode voor een beetje licht kunnen zorgen.

Tot slot wil ik Froukje Bruining en Gerard van Steijn hartelijk bedanken voor de zeer prettige samenwerking in de afgelopen maanden.

Jan van Olffen