Over LOS

Wie zijn wij?

LOS is een seniorenvereniging die actief is in Leeuwarden en omstreken. Onze vereniging behartigt de belangen van senioren in de ruimste zin des woord. We werken daarbij samen met andere maatschappelijke organisaties die de belangen van senioren hoog op het prioriteitenlijstje hebben staan.Denk aan politieke partijen en sociaal/culturele organisaties.

Naast de belangenbehartiging organiseren wij ook allerlei activiteiten om het contact tussen onze leden te versterken. Denk aan uitstapjes, (sport)activiteiten, lezingen en workshops.

LOS heeft een eigen ledenblad. LosVast dat maandelijks verschijnt.

Het bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Wordt binnenkort aangekondigd
Secretaris: Gerard van Steijn
Penningmeester: Froukje Bruining
Belastingadviseur: Willem de Boer.

Vacatures

Wij zijn naarstig op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze vereniging? Bekijk onze openstaande vacatures.