Van de bestuurstafel – Steunpilaren

Leeuwarden

Foto: Keimp Pijpstra

Ze zeggen wel dat geen mens onmisbaar is als het gaat om invulling van een (vrijwillige) taak voor een vereniging, stichting of organisatie. Ik meen dat de realiteit vaak weerbarstiger is. Ik weet dat voor LOS mensen met jarenlange ervaring en betrokkenheid werkzaam zijn. Steunpilaren noem ik ze, mensen die ook vanwege hun kennis en kunde niet zonder meer te vervangen zijn. Je moet er niet aan denken als zij onverhoopt om- of wegvallen. En toch, enige realiteitszin is wel geboden: leven is kwetsbaar en eindig.

Ook onze vereniging drijft op vrijwilligers. Of iemand daarin de 1e of 2e viool bespeelt, de piccolo of achter de coulissen de honneurs waarneemt, doet niet ter zake. Voor de uitvoering is ieder nodig. In dit verband verwijs ik naar de bijdrage van Douwe Schaafsma, onze huidige coördinator bezorging van LosVast, elders in dit blad. Als bestuur zien en ervaren we de noodzaak van zijn oproep. We hopen van harte op respons!

Om nader bekendheid te geven aan LOS verschijnt in de Seniorenkrant van 5 oktober een artikel over onze vereniging. Voorts wijzen we u op het vrijwilligersfestival dat vrijdag 4 november plaatsvindt in de Harmonie. Ook LOS is deze keer met een kraam vertegenwoordigd. Mocht u tijd en zin hebben.. Het is aardig te vernemen welke vrijwilligersactiviteiten onze stad te bieden heeft. Tijd: 14.00-16.00 uur.

We hebben ook een ontmoeting met bestuursleden van ouderensociëteit “De Remise” gehad. Een kennismaking om nader te onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Wordt vervolgd.

Ik eindig met een citaat van Simon Carmiggelt:

“In de herfst krijgt de twijfel gelijk.

De wereld vergaat een beetje, om het eens te proberen.”

Hajo Anema