Adressen en telefoonnummers

Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers, 058 266 21 94
E-mail: marjolisa@gmail.com

 

Coördinator bezorgers bulletin:
Ype van der Haag, Tel.058 288 74 80
E-mail: yvanderhaag@gmail.com

 

Bulletin LosVast:
Janny de Haan, Jaap de Groot, Leendert Plaisier,  e.a.
Redactie: redactie@losleeuwarden.nl

 

LOS Belasting- en formulierenhulp:
Coördinator: Willem de Boer
Tel: 058 212 40 05 of 0653 636 700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

 

Internet en e-mail
Website van LOS: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres van LOS: info@losleeuwarden.nl
Websitebeheerder: Keimp Pijpstra

 

WMO-OMBUDSWERK
Wyb Feddema
Telefoon 058-288 07 05
E-mail: wybfeddema@icloud.com

 

Rijbewijskeuringen voor leden vanaf 75 jaar
Drs. J.de Groot Jacobs Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 820 00 40

 

De Rijbewijskeuringsarts
Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864
Tesselschadestraat 29, Leeuwarden of (als u geen lid bent): 036-7200911.
Via internet kunt u zelf een afspraak maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

 

Regelzorg (www.regelzorg.nl)
MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2,
Leeuwarden, tel. 088 2323300

 

Projectleiders Activiteiten:

Koersbal Nijlân:
Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481

 

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

 

Fietsen:
Klaasje Jonker, tel. 06 8007 8387

 

Wandelen:
Dorien Schat, 058 213 04 97, d.schat.lwd@gmail.com

 

Instuif:
Rika Houwing, tel. 058 2665920
en Tiny Boersma, tel. 058 2674155

 

Slieker tijdens kantooruren: 058-2050300,
’s avonds tel. 058 2050320

 

Paulusma reizen: tel. 0512 514174

 

Contactgroep COC Friesland:
tel. 058 2124908

 

Algemene telefoonnummers

Alarmnummer (Brandweer, ambulance, politie)
112 (gratis)
Alarmnummer politie (geen haast) 0900-8844

 

Buurtzorg
(informatie): 06-57889933

 

Dokterswacht
(in MCL) voor spoedeisende huisartsenzorg buiten de gewone praktijktijden 0900-1127112

 

Spoedapotheek
(in MCL) voor mensen die spoedeisende medicijnen op recept nodig hebben tijdens avond-, nacht- of weekenddienst: 058-2882338

 

Juridisch loket,
Zuidersingel 2, Leeuwarden. 0900-8020

 

Meldpunt gemeente
i.v.m. klachten over uw leefomgeving en overlast: 14058

 

Stichting ZVCL Zonzoekersreizen
(vakantie met begeleiding): 058-2139317/06-11839336 mail info@zvcl.nl; web www.zvcl.nl

 

Amaryllis:
Wijkteams, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk: 058-3030400

 

Zorgverzekering:
Het contractnummer van LOS bij “De Friesland” is: 204420700.

 

Banknummer:
Het IBAN nummer van LOS bij de Rabobank is: NL54 RABO 0306 316 935