Adressen en telefoonnummers

Voorzitter activiteitencommissie
Willem de Boer, 058 2124005
Mobiel: 06 53636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

 

Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers
Telefoon: 058 266 21 94
E-mail: marjolisa@gmail.com

 

Coördinator bezorgers LosVast:
Douwe Schaafsma
Telefoon: 058 2885708 of 06 26858198
E-mail: schaafsma86@live.nl

 

Redactie Magazine LosVast:
Janny de Haan, Jaap de Groot, ,  e.a.
Redactie: redactie@losleeuwarden.nl

 

LOS Belasting- en formulierenhulp:
Coördinator: Willem de Boer
Tel: 058 212 40 05 of 0653 636 700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

 

Internet en e-mail
Website van LOS: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres van LOS: info@losleeuwarden.nl
Websitebeheerder: Keimp Pijpstra

 

WMO-OMBUDSWERK
Wyb Feddema
Telefoon 058-288 07 05
E-mail: wybfeddema@icloud.com

 

Rijbewijskeuringen voor leden vanaf 75 jaar
Drs. J.de Groot Jacobs Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 820 00 40

 

De Rijbewijskeuringsarts
Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864
Tesselschadestraat 29, Leeuwarden of (als u geen lid bent): 036-7200911.
Via internet kunt u zelf een afspraak maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

 

Regelzorg (www.regelzorg.nl)
MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2,
Leeuwarden, tel. 088 2323300

 

Projectleiders Activiteiten:

Koersbal Nijlân:
Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481

 

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

 

Fietsen:

Hilliy Wijnstra, Tel. 058 2153408
Email: hwijnstra@gmail.com

 

Wandelen:

Hilliy Wijnstra, Tel. 058 2153408
Email: hwijnstra@gmail.com

 

Slieker tijdens kantooruren: 058-2050300,
Tel. ’s avonds 058 2050320

 

Paulusma reizen: Tel. 0512 514174

 

Contactgroep COC Friesland:
Tel. 058 817 855 19

 

Algemene telefoonnummers

Alarmnummer (Brandweer, ambulance, politie)
112 (gratis)
Alarmnummer politie (geen haast) 0900-8844

 

Buurtzorg
(informatie): 06-57889933

 

Dokterswacht
(in MCL) voor spoedeisende huisartsenzorg buiten de gewone praktijktijden 0900-1127112

 

Spoedapotheek
(in MCL) voor mensen die spoedeisende medicijnen op recept nodig hebben tijdens avond-, nacht- of weekenddienst: 058-2882338

 

Juridisch loket,
Zuidersingel 2, Leeuwarden. 0900-8020

 

Meldpunt gemeente
i.v.m. klachten over uw leefomgeving en overlast: 14058

 

Stichting ZVCL Zonzoekersreizen
(vakantie met begeleiding): 058-2139317/06-11839336 mail info@zvcl.nl; web www.zvcl.nl

 

Amaryllis:
Wijkteams, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk: 058-3030400

 

Zorgverzekering:
Het contractnummer van LOS bij “De Friesland” is: 204420700.

 

Banknummer:
Het IBAN nummer van LOS bij de Rabobank is: NL54 RABO 0306 316 935

Het IBAN nummer van de Activiteitencommissie is: NL79 RABO 0311 0822 89