LOS Belasting Service

De Belastingservices is een service van LOS voor de leden van de vereniging. 1 keer per jaar helpen wij de leden om de aanslag Inkomstenbelasting te doen.

Wij komen bij de leden thuis om de papieren en de, door ons aangevraagde machtigingscode, op te halen om daarna op onze eigen computer de aangifte te doen.

De groep bestaat uit 6 personen en wij helpen ongeveer 250 leden van LOS met het invullen.

Leden die graag van onze hulp gebruik willen maken kunnen contact opnemen met de coördinator van de belastingservice:

Willem de Boer.
Telefoonnummer 058-212 40 05
Mobiel:0653636700
E-mail:w.de.boer@losleeuwarden.nl

Toeslagen en andere formulieren

Ook komt het regelmatig voor dat we helpen met het invullen van formulieren voor bv het aanvragen van Toeslagen (huur en zorgtoeslag) of bij het invullen van een F-formulier als iemand is overleden.

Nadat iemand zich heeft aangemeld, en nadat wij de machtigingscode hebben aangevraagd, nemen wij weer contact met het betreffende lid op om afspraken te maken voor het vervolg.

Voor het aanvragen van een machtigingscode hebben wij uw geboortedatum nodig en uw BSN-nummer.

Willem de Boer, coördinator