Van de bestuurstafel – Levenskunst.

Bosk

Foto: KP

Het bestuur van LOS hoopt dat u terug kan kijken op een goede en ontspannen vakantie-/zomer(tijd). Dat en ook de zegen van mobiliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Immers, verlies van gezondheid en/of dierbaren, het gebonden zijn aan huis of zorginstelling én gevoelens van eenzaamheid kunnen je leven parten spelen, zeker naarmate je ouder wordt.

In die zin doet oud(er) worden een beroep op enige levenskunst, met vallen en opstaan welteverstaan. De een slaagt daar beter in dan de ander, want geen mens is gelijk. Elk mens draagt een eigen ‘rugzak’ en moet roeien met de riemen die hij/zij heeft. Er zijn geen pasklare antwoorden op de vraag hoe men ‘goed en aangenaam’ oud kan worden.

Voor zover mogelijk is het belangrijk om sociaal actief en betrokken te blijven. En dat mensen elkaar (daarbij) nodig hebben, is buiten kijf. Vanuit mijn eigen werkervaring als zorgverlener heb ik dat door een vergrootglas gezien. Als het er op aankomt verlangt een mens naar een luisterend oor, naar echt contact. Een mens is en blijft een sociaal wezen.

Onze vereniging probeert een verbindende schakel te zijn, via belangenbehartiging, zinvolle informatievoorziening én ontspanning voor senioren in Leeuwarden en omstreken. Aan de bestuurstafel vernemen we via Gerard van Steijn, onze secretaris, dat onze vereniging gestaag groeit. Dat mag bijzonder heten, want welke vereniging in ons land kan dat zeggen? Zoals iedere vereniging drijft ook LOS op betrokken vrijwilligers. Vrijwilligers die niet worden betaald, omdat ze onbetaalbaar zijn. Mogen we dat ook in een nieuw seizoen van onze vereniging realiseren.

Hajo Anema